by adminA adminA

NOVÁ PREDSEDNÍČKA ÚNMS

Dňa 16.4.2020 bola vymenovaná nová predsedníčka ÚNMS, Katarína Surmíková Tatranská MBA. Sme hrdí, že práve členka a predsedníčka našej Únie váharov SR, bude zastupovať túto významnú úlohu.