Zabezpečenie úradného overenia váh

Všetky váhy, ktoré to umožňujú u ktorých je to potrebné, predávame úradne overené.

Úradne overené musia byť váhy, ktoré sú určené a prevádzkované pre váženie v obchodnom styku.

Úradné overenie je platné dva roky.

Úradné overenie váh

Po uplynutí tohto obdobia je potrebné vykonať overenie každej váhy, určené pre vážením v obchodnom styku, znova. Naša spoločnosť pre toto overenie Vašu váhu pripraví. Získate tak istotu, že Vaša váha bude pripravená a v poriadku prejde procesom overenia.

Ak to zákazník vyžaduje, sme schopní pre Vás aj strážiť termíny overenia, aby ste sa nedostali do situácie, že Vaša váha nebude zodpovedať požadovaným parametrom.

Ak váha nie je úradne overená, vystavuje sa jej prevádzkovateľ postihu zo strany Slovenskej metrologickej inšpekcie.

Máte záujem o úradné overenie váh, ozvite sa nám, pošlite dopyt alebo vyplňte náš jednoduchý dotazník.

SLM e1621676424519