Nastavenie-justáž váh

Všetky váhy, ktoré to umožňujú u ktorých je to potrebné, predávame ciachované.

Ciachovanie váh vykonávame na základe poverenia a v spolupráci s metrologickým inštitútom. Ciachované (teda úradne overené) musia byť váhy, ktoré sú určené a prevádzkované pre váženie v obchodnom styku.

Toto ciachovanie (úradné overenie) získané od nás pri zakúpení váhy je platné dva roky.

Opakované ciachovanie váh

Po uplynutí tohto obdobia je potrebné vykonať ciachovanie každej váhy, určené pre vážením v obchodnom styku, znova. Naša spoločnosť pre toto ciachovanie Vašej váhu pripraví. Získate tak istotu, že Vaša váha bude pre úradné overenie pripravená a v poriadku prejde procesom ciachovanie.

Ciachovanie váh zabezpečujeme v spolupráci s metrologickým inštitútom. Ak to zákazník vyžaduje, sme schopní pre Vás aj strážiť termíny ciachovania, aby ste sa nedostali do situácie, že Vaša váha nebude zodpovedať požadovaným parametrom.

Ak váha nie je ociachovaná, vystavuje sa jej prevádzkovateľ postihu zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Máte záujem o ciachovanie váh, ozvite sa nám, pošlite dopyt alebo vyplňte náš jednoduchý dotazník.

Ciachovanie váh
Ciachovanie váh