Datalogic Magellan 9300i + Kit DIBAL

 Magellan 9300i KIT, váhový kamerovy viacrovinný 2D skener, integrovaná váha 15kg/5g, váhový zákaznícky displej, možnosť rozšíriť o CSS snímač, medium shelfmount, adaptér,komunik.kabel.

CENA :

objednávka