by adminA adminA

Dňa 21.10.2019 sa konal seminár na tému kalibrácie. Prezentované prednášky:

Redefinícia kilogramu (Ing. L. Snopko, SMÚ)

Proces akreditácie a požiadavky na  kalibračné laboratóriá (Ing. S. Musil)

Určovanie neistôt pre váhy s neautomatickou činnosťou -hlavné zdroje neistôt, zostavenie základnej rovnice (Ing. I. Kříž, ČMI, Ing. D. Šťastný, Prometrology)

Vyjadrenie neistoty- neistota pri kalibrácii a pri použití, relatívna neistota, uvádzanie neistoty v kalibračnom certifikáte (Ing. I. Kříž, ČMI, Ing. D. Šťastný, Prometrology)

Výpočet neistoty – praktický príklad (Ing. I. Kříž, ČMI, Ing. D. Šťastný, Prometrology)

20191021 122833
SEMINÁR NA TÉMU KALIBRÁCIE 3
6dbd527f bf82 4453 a112 0aa8241fb021
SEMINÁR NA TÉMU KALIBRÁCIE 4