Kalibrácia váh

Kalibrácia váhy je zistenie odchýlok pri vážení pri dodržaní špecifikovaných štandardných podmienok pre váženie. Kalibráciu váh vykonáva každá spoločnosť podľa vlastného uváženia (odporúčame vykonávať kalibráciu váh aspoň raz ročne).

Kalibrácia prebieha tak, že na váhu sú pokladané etalóny od minimálnej až po maximálnu váživosť. Etalón je závažie pravidelne ročne kontrolované metrologickým inštitútom. Namerané hodnoty sú zapisované do kalibračného protokolu a to vrátane informácií o teplote prostredia, v ktorom kalibrácia prebiehala.

Po kalibrácii je váha opatrená kalibračným štítkom, na ktorom je vyznačený dátum platnosti a pre váhu je vystavený kalibračný list, na ktorom sú uvedené namerané hodnoty.

Pripravíme pre vás všetko potrebná na kalibráciu váh. Získate tak istotu, že Vaša váha bude pre kalibráciu pripravená a namerané hodnoty budú tak čo najpresnejšie, teda s minimálnymi nameranými odchýlkami.

Kalibrácia váh postup

Vykonávame procesné a akreditované kalibrácie váh a vážiacich systémov I. – IV. triedy presnosti.

Váhy kde nie je veľký vplyv pri zmene geo hodnoty- váhy III. triedy presnosti, je možné kalibrovať v našom servisnom mieste.

Pri všetkých ostatných triedach vykonávame kalibráciu na mieste používania. Do kalibračného protokolu zapisujeme hodnoty nálezového stavu, hodnoty po prestavovania váhy a neistoty merania. Hodnoty sú zapisované do prehľadnej tabuľky.

Tento kalibračný list potom slúži pre presné určenie hmotnosti s prihliadnutím na vypočítaným neistotám a pracovné meradlá sú tak naviazané na platné etalóny hmotnosti.

Všetky kalibrovaná meradlá ukladáme do evidencie zariadení, znamená to že s predstihom Vám emailom príde nezáväzné oznámenia o ďalšom termíne kalibrácie váh.

Máte záujem o cenovú ponuku kalibrácie váh, pošlite nám dopyt alebo vyplňte náš jednoduchý dotazník.

Kalibrácia váh
Kalibrácia váh