Kalibrácia váh

Kalibrácia váhy je zistenie odchýlok pri vážení a dodržaní špecifikovaných štandardných podmienok pre váženie. Kalibráciu váh vykonáva každá spoločnosť podľa vlastného uváženia (odporúčame vykonávať kalibráciu váh aspoň raz ročne).

Kalibrácia prebieha tak, že na váhu sú pokladané etalóny od minimálnej až po maximálnu váživosť. Etalón je závažie pravidelne ročne kontrolované metrologickým inštitútom. Namerané hodnoty sú zapisované do kalibračného protokolu a to vrátane informácií o teplote prostredia, v ktorom kalibrácia prebiehala.

Po kalibrácii je váha opatrená kalibračným štítkom, na ktorom je vyznačený dátum platnosti a pre váhu je vystavený kalibračný list, na ktorom sú uvedené namerané hodnoty.

Pripravíme pre vás všetko potrebná na kalibráciu váh. Získate tak istotu, že Vaša váha bude pre kalibráciu pripravená a namerané hodnoty budú tak čo najpresnejšie, teda s minimálnymi nameranými odchýlkami.

 

Máte záujem o cenovú ponuku kalibrácie váh, pošlite nám dopyt alebo vyplňte náš jednoduchý dotazník.

Kalibrácia váh
Kalibrácia váh