by adminA adminA

SEMINÁR ÚVČR

Spolupráca medzi ÚVSR a ÚV ČR. V novembri sa zástupca slovenskej Únie váharov zúčastnil na seminári organizovanom ÚVČR. Témy boli zamerané na novinky z metrologickej legislatívy v ČR a na prevádzku určených meradiel.