by adminA adminA

SEMINÁR ÚVČR

Spolupráca medzi ÚVSR a ÚV ČR. V novembri sa zástupca slovenskej Únie váharov zúčastnil na seminári organizovanom ÚVČR. Témy boli zamerané na novinky z metrologickej legislatívy v ČR a na prevádzku určených meradiel.

405abbf3 63a2 4478 8317 2fcf90c652ee
SEMINÁR ÚVČR 2