Zabezpečenie úradného overenia váh

Všetky váhy, ktoré to umožňujú u ktorých je to potrebné, predávame ciachované.

Ciachované (teda úradne overené) musia byť váhy, ktoré sú určené a prevádzkované pre váženie v obchodnom styku.

Úradné overenie je platné dva roky.

Úradné overenie váh

Po uplynutí tohto obdobia je potrebné vykonať ciachovanie každej váhy, určené pre vážením v obchodnom styku, znova. Naša spoločnosť pre toto ciachovanie Vašej váhu pripraví. Získate tak istotu, že Vaša váha bude pre úradné overenie pripravená a v poriadku prejde procesom ciachovanie.

Ciachovanie váh zabezpečujeme v spolupráci s metrologickým inštitútom. Ak to zákazník vyžaduje, sme schopní pre Vás aj strážiť termíny ciachovania, aby ste sa nedostali do situácie, že Vaša váha nebude zodpovedať požadovaným parametrom.

Ak váha nie je úradne overená, vystavuje sa jej prevádzkovateľ postihu zo strany Slovenskej metrologickej inšpekcie.

Máte záujem o úradné overenie váh, ozvite sa nám, pošlite dopyt alebo vyplňte náš jednoduchý dotazník.

SLM e1621676424519