SLUŽBY

 

Servisná činnosť

repairImage

 • servis mechanických a elektronických váh
 • montáž určených meradiel
 • zabezpečenie úradného overenia
 • výmena a predaj obchodného závažia
 • vystavenie certifikátov o kalibrácii
 • evidencia meradiel

Obchodná činnosť:

images      images 1

 • Predaj váh, váhových systémov
 • Výroba obchodných, technologických váh.
 • Výroba a predaj všetkých druhov váh a vážiacich systémov.
 • Prerobenie pôvodných mechanických váh pomocou snímačov a elektroniky na digitálne presné váhy
 • Výroba,úprava softvéru k váhovým systémom