Certifikovaný

profesionálny dodávateľ

Už od 1980

servis po celej SR

Riešenia na kľúč

Predaj, výroba, servis

  • ul. J. Hanulu 1075/125, Liptovské Sliače
  • +421 915 809 515

Certifikovaný

profesionálny dodávateľ

Už od 1980

servis po celej SR

Riešenia na kľúč

Predaj, výroba, servis

PRODUKTY

Mostová váha JADFWN-nájazdová

Stavebnicová modulová koncepcia váhy s dĺžkou modulov 2, 4 a 8 m umožňuje jednoduchú montáž a demontáž váh v prípade potreby premiestnenia váh na iné miesto ako aj jednoduchý prístup k jednotlivým prvkom pri oprave váh.k váhe nie sú potrebné žiadne stavebné povolenia.Jednoduchá a cenovo nenákladná príprava na uloženie váhy. Konštrukcia váh umožňuje v prípade potreby jednoduché predĺženie váh na požadovanú dĺžku pridaním ďalšieho modulu alebo modulov v budúcnosti. Mostová automobilová váha s európskym certifikátom typu výrobku.

CENA: index

Popis

Základné súčasti : Elektronická mikroprocesová vyhodnocovacia jetnotka DFWK,DFWLI,mechanická časť s priamym prenosom zaťaženia s tenzometrickými snímačmi zaťaženia
Technické parametre váhy:

JADFW tabulka

Mechanická časť: sa skladá sa zo  železobetónových mostov. Čelá mostov majú oceľovú konštrukciu na uchytenie tenzometrických snímačov. Hrúbka mostov je rôznorodá, maximálna výška mostu je 380 mm a šírka 300 mm. Potrebná hĺbka jamy je cca 460 mm.Mosty sú v strede spojené pomocou oceľovej konštrukcie a skrutiek. Váha je osadená tenzometrickými antikorovými snímačmi s krytím IP 68. Snímače sú umiestnené na okrajoch a v strede, sú zaťažované mostami. V základovom betóne sú umiestnené oceľové platne. Na koncových platniach umiestnených v strede kratších strán je umiestnená dorazová konštrukcia. Na ostatných oceľových platniach sú umiestnené konštrukcie s ložiskami, pre uchytenie tenzometrických snímačov. Na tenzometrických snímačoch sú pomocou ložísk uchytených na mostoch uložené mosty váh.
Snímače musia byť premostené uzemňovacími káblami medzi mostami a základovými platňami. Uzemňovacie káble snímačov musia byť vzájomne poprepájané pozinkovaným zemniacim vodičom privareným na základné kotviace platne umiestnené v betóne a uzemnené do jedného miesta. Zvárané miesta treba ošetriť náterom. Snímače sú navzájom prepojené v združovacej skrinke. Zo združovacej skrinky je kábel vedený do vážnej bunky, kde je spojený s vyhodnocovacím zariadením. Pre napájanie vyhodnocovacieho zariadenia a periférii sú potrebné vo vážnej bunke zásuvky na napätie 230 V. Doporučujeme vyhodnocovacie zariadenie prípadne počítač a tlačiareň napájať cez zálohový zdroj UPS
Top